Általános Szerződési Feltételek

A Megrendelés elküldésével és annak a Konzunion-Akupunktúra Online Bt. által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Konzunion-Akupunktúra Online Bt. H-1147 Budapest, Kerékgyártó u. 2. (adószám: 20990288-2-42; cégjegyzékszám: 0l-06-741061; e-mail: info@akupunktura.com; telefon: +36 1 4683491; telefax: +36 1 4683492) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi alpontok szerinti feltételekkel: A Szállító köteles a Magyar Posta vagy GLS futárszolgálat útján (Vevő által megrendeléskor kiválasztott módozat) a Vevő által a Megrendelésen kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail, telefon vagy telefax útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben az info@akupunktura.com e-mail címen írásban jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A vásárlástól Vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ez esetben azonban köteles az eredeti csomagolásban, vagy originális állapotban, akupunktúrás tűk esetén bontatlan csomagolásban azt a Szállítónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles e-mailben, az info@akupunktura.com e-mail címre írásban jelezni.
Amennyiben Szállító hibás teljesítéséből adodó árúcseréről van szó, úgy a cserét Szállító saját költségén köteles elvégezni.

Vásárlástól való elállás esetén a Konzunion-Akupunktúra Online Bt. köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek, valamint a termékek visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A Konzunion-Akupunktúra Online Bt. a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni